keskiviikko 28. tammikuuta 2009

Yhteyden virka ja kaikkien kristittyjen ykseyden todistamisen palvelutehtävä

Brother Alois’ letter to the new patriarch Kirill of Moscow

On the evening of the election of Metropolitan Kirill as Patriarch of Moscow and all Russia, and the day before traveling to Moscow for his enthronement, Brother Alois wrote this letter to the new Patriarch:

Taizé, 27 January 2009

Holy Father,

From the bottom of my heart, I want to tell you how much we, the brothers of Taizé, are grateful for your election as patriarch of Moscow and all Russia. We thank God for the good choice made by the Council today. We pray for the ministry of communion that is entrusted to you at the heart of the Holy Russian Orthodox Church, and also for the service of witnessing to the unity of all Christians, which the world so badly needs. I am delighted that I will be able to be present in Moscow with two of my brothers for your enthronement next Sunday.

We remember the deep friendship that our Brother Roger had for you for a long time. You came to Taizé for the first time when you were still young. Later, Brother Roger often spoke of the welcome that you extended to him in Leningrad in 1978, at the time of the venerable Metropolitan Nikodim, when you were rector of the Academy of Theology. Then you returned to Taizé in the spring of 1990. And I myself cannot forget the very warm welcome that you, together with Patriarch Alexis II, gave me when I visited Moscow in June 2006, shortly after beginning my new responsibility as prior of Taizé.

Because of the deep love that our community has for the Orthodox Church and for Russia, we want to continue these relationships and achieve more and more that collaboration to which the Patriarch Alexei II had called us. We are grateful for the presence of Russian Orthodox youth in Taizé as well as at the meetings that we prepare in European cities. They bring to young people of other countries both the testimony of their faithfulness to the Orthodox tradition and of the current revival of the Russian Church. Be assured that we are ready to do all we can to support their involvement in their local church.

Brother Alois, Prior of Taizé

Veli Aloisin kirje uudelle Moskovan patriarkalle Kirillille

Veli Alois kirjoitti tämän kirjeen sinä iltana, jolloin Moskovan ja koko Venäjän patriarkaksi valittiin metropoliitta Kirill, ja päivää ennen matkaa Moskovaan patriarkan virkaanasettamisjuhlaan:

Taizé, 27. tammikuuta 2009

Pyhä isä,

Tahdon kertoa Teille sydämeni pohjasta kuinka paljon me, Taizén veljet, olemme kiitolliset teidän valinnastanne Moskovan ja koko Venäjän patriarkaksi. Me kiitämme Jumalaa hyvästä valinnasta, jonka kirkolliskokous teki tänään. Me rukoilemme yhteyden viran puolesta, joka annettiin Teille pyhän Venäjän ortodoksisen kirkon sydämessä, ja myös kaikkien kristittyjen ykseyden todistamisen palvelun puolesta, jota maailma niin kovasti tarvitsee. Tunnen iloa siitä, että minun on mahdollista olla läsnä Moskovassa kahden veljestömme jäsenen kanssa ensi sunnuntain virkaanasettamisessa.

Me muistamme sitä syvää ystävyyttä, joka veli Rogerilla oli Teitä kohtaan niin pitkän aikaa. Te tulitte ensimmäistä kertaa Taizéen ollessanne vielä kovin nuori. Myöhemmin veli Roger puhui usein vastaanotosta, jota osoititte hänelle Leningradissa vuonna 1978, kunnianarvoisan metropoliitta Nikodimin aikana, ja kun Te olitte Hengellisen Akatemian rehtorina. Taizéen te palasitte vuoden 1990 keväällä. Itse en voi unohtaa sitä lämmintä tervetulotoivotustanne yhdessä patriarkka Aleksi II:n kanssa vieraillessani Moskovassa kesäkuussa 2006, aivan pian aloitettuani vastuuni Taizén yhteisön priorina.

Sen syvän rakkauden tähden, joka yhteisöllämme on Venäjän ortodoksista kirkkoa kohtaan, tahdomme jatkaa tätä yhteyttä, ja yhä enemmän kehittää sitä yhteistyötä, johon patriarkka Aleksi II on meidät kutsunut. Me olemme kiitollisia venäläisten ortodoksisten nuorten läsnäolosta niin Taizéssa, kuin niissä kokouksissa, joita valmistelemme eurooppalaisiin kaupunkeihin. He tuovat eri maiden nuorille sekä todistuksen uskollisuudestaan ortodoksiselle traditiolle sekä Venäjän kirkon tämänhetkisestä elpymisestä. Olkaa vakuuttuneita siitä, että me olemme valmiit tekemään kaikkemme tukeaksemme heidän osallistumistaan paikallisen kirkkonsa elämään.

Veli Alois, Taizén priori

(suomentanut Arto Penttinen)