lauantai 26. huhtikuuta 2008

Ekumenian hyvät tavat

Nämä suositukset vastaavat keskeisiin ekumeniaa koskeviin kysymyksiin.

Miksi ekumenia on tärkeää?

Millaiset periaatteet ohjaavat ekumeenista työtä?

Millä tavoin paikalliseen ekumeeniseen työhön voi osallistua?

Tarkoitus on selvittää, mitä ekumenia ja ekumeeninen toiminta sisältävät, jotta yhä useammat voisivat osallistua ekumeeniseen toimintaan paikallisella tasolla.

Ekumenian hyvät tavat on Suomen ekumeenisen neuvoston kokoama ja vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa.

Ekumenia (kreikaksi oikoumene = asuttu maan piiri) tarkoittaa pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen ja kristittyjen keskinäisen yhteyden vahvistamista todistuksessa ja palvelussa. Tämän työn lähtökohta on Raamatun Uusi testamentti ja erityisesti Jeesuksen rukous uskovien ykseyden puolesta (Joh. 17:21).


Yhteinen usko
Ekumeeninen yhteistyö rakentuu yhteiselle uskolle, jonka mukaan tunnustamme Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan. Sen vuoksi pyrimme yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustamme yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Keskinäinen kunnioitus

Ekumenia edellyttää toisten kunnioitusta kristillisinä kirkkoina ja yhteisöinä. Tämä merkitsee sitä, että kunnioitamme jäsenyhteisöjen oikeutta opillisiin eroihin, erilaisiin rukoustapoihin, jumalanpalvelusperinteitten eroihin ja uskonelämän muotoihin. Yhteistyö ei kuitenkaan edellytä, että pitäisimme kaikkea toistemme perinteissä oikeana oppina.Luottamus ja avoimuus

Ekumeeninen yhteys rakentuu luottamukseen ja avoimuuteen. Olemme vakuuttuneet siitä, että Jeesuksen rukous ykseyden puolesta on vahvempi kuin kristittyjen hajaannus.

Koska ekumenian tavoitteena on Kristuksen kirkon ykseys lähtökohtamme on siinä, mikä meitä yhdistää. Emme kuitenkaan sulje silmiämme meitä erottavilta tekijöiltä. Haluamme turvata työllemme mahdollisimman laajapohjaisen perustan. Siksi pyrimme vuoropuheluun uusien kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa.


Halu ymmärtää

Ekumenia merkitsee myös sitä, että pyrimme ymmärtämään toisiamme ja pääsemään mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen uskossa ja elämässä. Vuoropuhelussa opimme ymmärtämään paremmin myös omia perinteitämme. Osallistumme tähän työhön tasavertaisina kumppaneina.

Vaikeissa kysymyksissä yritämme ymmärtää rukoillen ja avoimesti keskustellen toistemme näkemyksiä ja Jumalan Sanan tulkintaa.Johtajien yhteistyö

Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen johtajilla on erityinen vastuu luoda ja pitää yllä hyviä suhteita yhteisöjen välillä. Kunnioitamme näiden kirkkojen valitsemia johtajia ja sitoudumme yhteistyöhön heidän kanssaan.Kirkon kaksi ulottuvuutta

Ekumenia perustuu ajatukseen paikallisesta ja maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkosta. Suomessa toimivina kristillisinä kirkkoina ja yhteisöinä kuulumme maailmanlaajuiseen kristilliseen yhteisöön. Pidämme yllä suhteita kansainvälisiin kirkollisiin ja ekumeenisiin järjestöihin. Kristuksen ruumiin jäseninä tahdomme kantaa vastuumme sisaristamme ja veljistämme eri puolilla maailmaa.

Tahdomme toimia oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta.


Paikallinen ekumenia

Paikallisten seurakuntien yhteistyö on useimmille näkyvin esimerkki pyrkimyksestä syvenevään ja näkyvään kristittyjen ykseyteen. Paikallinen ekumenia pyrkii edistämään ykseyttä ja yhteyttä samalla paikkakunnalla asuvien kristittyjen välillä. Kun opimme tuntemaan toinen toisemme, hyväksymme toinen toisemme ja yhdessä tunnustamme yhteisen uskomme, voimme löytää tien yhteiseen, uskottavaan kristilliseen todistukseen, jotta maailma uskoisi.

Kyllä evankeliumin julistamiselle - ei käännyttämiselle

Lähetys ja evankeliointi kuuluvat kirkon olemukseen ja tehtävään. Jokainen seurakunta ja kristitty on lähetetty todistamaan uskostaan. Hyväksymme, että kaikilla kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä on oikeus ja velvollisuus julistaa evankeliumia oman näkemyksensä mukaisesti.

Evankelioimisen tarkoitus on julistaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei saa pyrkiä heikentämään tai katkaisemaan yksilön siteitä omaan kirkkoonsa tai kristilliseen yhteisöönsä. Tällä tavalla haluamme erottaa evankeliumin julistamisen proselytismistä, pyrkimyksestä toisten kristillisten yhteisöjen jäsenten käännyttämiseen omaan kristilliseen yhteisöömme.


Oikea tieto

Kunnioitamme kunkin kirkon ja kristillisen yhteisön oikeutta omaan itseymmärrykseensä ja identiteettiinsä. Siksi sitoudumme antamaan totuudenmukaista tietoa toisistamme. Emme hyväksy julistusta tai tiedotusta, joka korostaa oman kirkkokunnan tai kristillisen yhteisön ihannekuvaa ja antaa toisista kielteisen kuvan.


Yksilön ja perheen kunnioittaminen

Jokaisen kristityn hengellistä vaellusta tulee kunnioittaa. Kun perheen jäsenet kuuluvat eri kirkkokuntiin tai kristillisiin yhteisöihin, on erityisen tärkeä korostaa ykseyttä eikä jakaantuneisuutta. On myös tärkeä oppia näiden perheiden kokemuksista.

Toivomme, että kaikki kirkot ja kristilliset yhteisöt loisivat toimivat ja selkeät käytännöt sellaisia kirkollisia toimituksia (esimerkiksi vihkiminen, hautaan siunaaminen ja kodin siunaaminen) varten, joihin osallistuu eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen jäseniä. Suosittelemme näissä kysymyksissä yhteistyötä.

Suomen ekumeeninen neuvosto on 15.10.2002 hyväksynyt nämä suositukset.

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikka ja yhteistyöelin. Ekumenian hyvät tavat sisältää suosituksia neuvoston jäsenyhteisöille ja niiden paikallisille seurakunnille. Näiden suositusten avulla neuvosto haluaa edistää ekumeenista yhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla ja tehdä selväksi sen, mihin ekumeeninen yhteistyö kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä velvoittaa.

Rakenna rauhaa!

Psalmi 34

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään! Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä! Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät. Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko. Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa. Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa! Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi.

Rukous

Oi sinä jumalallinen Lohduttaja, Totuuden Henki, hyvyyden aarreaitta ja elämän lähde. Sinä, joka annat lahjoja ja jumalallisen suosion merkkejä, tule asumaan meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta. Herra, luo meihin puhdas sydän ja uudista meissä oikea henki, kohtuuden ja puhtauden henki, hurskauden ja pyhyyden henki, varovaisuuden ja voiman henki, tiedon henki, ja pelko sinuun, Herra. Ole kanssamme ja keskellämme opastaen, auttaen, vahvistaen ja lohduttaen meitä. Oi pyhä, armollinen ja hyvä Henki, herätä minussa lähde, jonka kyynelin puhdistan pahuudesta sydämeni, jotta tulisit sinne asumaan. Sytytä sydämeeni jumalallisen rakkautesi tuli. Herätä henkiin ja virvoita minussa hyvän toiminnan henki, niin että eläisin sinussa aina ja ikuisesti. Aamen.

Rauhaa, vain rauhaa kellot ne soi

Rauhan litania

E: Eripuraisuutta, ennakkoluuloja ja pahansuopuutta herättävistä sanoista ja teoista,

S: Vapauta meidät, laupias Jumala.

E: Sovituksen tien tukkivista epäluuloista ja peloista,

S: Vapauta meidät, laupias Jumala.

E: Muita ihmisiä tai kansoja kohtaan lausutuista valheista,

S: Vapauta meidät, laupias Jumala.

E: Julmasta välinpitämättömyydestä nälkäisten ja kodittomien huudoille,

S: Vapauta meidät, laupias Jumala.

E: Kaikelta, mikä estää meitä täyttämästä lupaustasi rauhasta,

S: Vapauta meidät, laupias Jumala.

E: Laupias Jumala. Me rukoilemme sinua: Vapauta meidät rikkinäisyydestämme,

S: ja vapauta meidät armossasi ja parantavassa läsnäolossasi Sinulle…

E: Tyynille vesille ja vihreille laitumille,

S: Vapauta meidät, Luojamme

E: Sinussa olevaan vapauteen ja anteeksiantoon,

S: Vapauta meidät, Ylösnoussut Kristus.

E: Taipumattomaan pyrkimykseen rakastaa vihamiehiämme,

S: Vapauta meidät, Herra Jeesus.

E: Iloiseen palveluun nimessäsi,

S: Vapauta meidät, Kaikkien Palvelija.

E: Lupaukseen uudesta taivaasta ja uudesta maasta,

sinun rauhasi voimaan,

oikeudenmukaisuuden täyteyteen,

S: Vapauta meidät, Pyhä Henki, nyt ja tulevina päivinä.

Päätösrukous:

Laupias Jumala. Täytä elämämme ja kirkkomme rauhasi voimalla. Voita meissä pelot ja harhakuvat itsestämme lupauksella läsnäolostasi. Tee meistä anteliaisuutesi ja oikeudenmukaisuutesi merkkejä. Me rukoilemme: Valaise jokainen päivä toivolla, niin että me voimme kulkea totuudessasi ja nimesi rakkaudessa. Aamen.

Englantilaisen mystikon Äiti Juliana Norwichlaisen (1342-1416) näkemä ilmestys

Herramme Jeesus sanoi monta kertaa:

Minä se olen,

minä se olen,

minä olen korkein,

minä olen se,

mitä rakastat,

mitä olen se,

mistä saat ilosi,

minä olen se,

mitä palvelet,

minä olen se,

mitä kaipaat,

minä olen se,

mitä ikävöit,

minä olen se,

jonka luokse pyrit,

minä olen kaikki.

(Kirkko & kaupunki 23.4.2008)