tiistai 16. joulukuuta 2008

Christmas Message 2008 from WCC General Secretary

Kirkkojen Maailmanneuvoston pääsihteerin Jouluviesti vuonna 2008

 

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1: 14)

 

”Kunnia” (vrt. kirkkaus) on sana, huudahdus tai laulu, jota käytämme ilmaisemaan inhimillistä hämmästystä Jumalan majesteetin edessä. Kun Jeesus syntyi, enkelit kuuluttivat ”kunniaa Jumalalle korkeuksissa” (Luuk. 2: 14). Kristuksen maanpäällisestä elämästä todistetaan: ”Me saimme katsella hänen kirkkauttaan... täynnä armoa ja totuutta” (Joh. 1: 14)

 

Viettäessämme Joulua me oivallamme Jeesuksen tulemisen taivaan ja maan kohtauspisteeksi, jotta särkyneet suhteemme Jumalaan eheytyisivät, jotta voittaisimme vihamielisyytemme toinen toistamme kohtaan, ja jotta syttyisimme uuteen päättäväisyyteen etsiessämme rauhaan tähän maailmaan. Apostoli Paavalin mukaan tässä on kysymys siitä’, että ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan” (2. Kor. 5:19).

 

Sovitus merkitsee kunniakasta viestiä. Se kantaa lupausta, että menneitä vääryyksiä korjataan, että totuus on löydettävissä kaikissa tapauksissa, että anteeksiantamusta voidaan etsiä, ja että jopa vanhat viholliset voivat elää yhdessä ja keskinäisessä kunnioituksessa. Se on armon ja toivon viesti, joka heijastaa Jumalan rakkauden suurta lahjaa Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2009 Kansainväliseksi Sovinnon vuodeksi, ja se on kutsunut konfliktien jakamia yhteisöjä hyväksymään sovintoprosesseja lujan ja kestävän rauhan vakiinnuttamiseksi. Kristilliset kirkot kaikkialla sekä Kirkkojen Maailmanneuvosto tukevat tätä hanketta projektein ja samansuuntaisesti ekumeenisella Väkivallan voittamisen vuosikymmenellä, Kirkot etsimässä Sovitusta ja Rauhaa (2001–2010).

 

Kristittyinä me sitoudumme Pyhän Hengen voimassa tähän suureen tehtävään. Me kiitämme Jumalaa ja Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää mahdollisuudesta toimia sovituksen hyväksi yhdessä hyvän tahdon ihmisten, miesten ja naisten kanssa kautta maailman, enkelten siunausten hengessä: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa!”

 

Pastori, TT Samuel Kobia

Pääsihteeri

Kirkkojen Maailmanneuvosto

 

(Suomentanut englanninkielestä Arto Penttinen)

 

Taizé-rukous 16. joulukuuta armon vuonna 2008

Kristus Jeesus. Pyhän Hengen kautta sinä tulet luoksemme aina. Sielumme syvyyksissä elää sinun ihmeellinen läsnäolosi. Meidän rukouksemme voi olla kovin köyhää, mutta Sinä, Kristus, rukoilet meissä.